ارسال آثار

علاقه مندانی که قصد شرکت در جشنواره را دارند می توانند آثار خود را به نشانی cong.std@gmail.com ارسال نمایند